Gymnázium Vítězslava Nováka

Karel Spitzer a jeho odkaz

Máme velikou radost z akce, která se započala před vánočními svátky. Nyní Vám můžeme sdělit její výsledek.

Nejprve však pár úvodních informací: Karel Spitzer, absolvent naší školy, studoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (dnes Mendelova univerzita). Celý svůj profesní život zasvětil práci v Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Naši školu oslovil bratr Karla Spitzera, který nám na přání svého zesnulého bratra věnoval jeho knihovnu. Knihovna obsahovala publikace z nejrůznějších oborů: biologie, zeměpisu, filozofie, české i světové prózy, historie, sociologie, náboženství aj. Našim cílem bylo najít knihám další život a případně získat nějaké peníze pro biologickou sbítku naší školy. Díky velké angažovanosti kolegy Jakuba Káry a žáků jsme uspořádali knižní jarmark, kde jsme knihy nabídli rodičům, žákům, kolegům a dalším zájemcům. Všichni si mohli za dobrovolný příspěvek koupit jakoukoliv knihu. Nakonec se podařilo prodat knihy v celkové výši téměř 3500 Kč!

Ve spolupráci s předmětovou komisí biologie jsme pořídili odborné publikace, které budou sloužit žákům i kolegům k rozšiřování biologických obzorů a ponesou výjimečný odkaz pana Karla Spitzera. 

Text: Lenka Vetýšková a Jakub Kára

Foto: Jakub Jirsa

                                            

 

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout