Gymnázium Vítězslava Nováka

Beseda  s absolventy  - Gaudeamus na GVN

Poslední pátek před Vánocemi proběhla na naší škole beseda, na které se maturanti a studenti 3. ročníků měli možnost dozvědět praktické rady a informace, které nasbírali naši absolventi při studiu na vysokých školách. S velkou radostí jsme přivítali 47 absolventů z různých VŠ a oborů.

Během společné úvodní části se přítomní studenti dozvěděli o jednotlivých typech přijímacího řízení, podávání přihlášek, možnostech ubytování, dopravy, ale také o tom, jak poznat, že jsem VŠ nezvolil správně, jaké je to studovat v zahraničí či několik oborů současně.

Následně se studenti rozešli podle svého zájmu. V menších skupinách (podle oborového zaměření fakult) měl každý možnost zeptat se na to, co ho konkrétně zajímalo - ať už to bylo přijímací řízení, kreditový systém, průběh semestru či  hodnocení během zkouškového období či jakékoliv další bezprostřední dojmy a rady.  

Děkuji za účast všem absolventům, kteří si udělali čas, a přišli se podělit o své zkušenosti s bývalými spolužáky.  

Zvláštní poděkování patří naší absolventce Magdaléně Slámové, která byla hlavní koordinátorkou akce.  

Těší mne, že tato již tradiční akce na naší škole se opět sešla s pozitivními ohlasy studentů, těší mne, že se naši absolventi rádi vrací a mají zájem předat své zkušenosti a poznatky svým bývalým/ mladším spolužákům.

 

Text a foto: h-š

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout