Gymnázium Vítězslava Nováka

UNESCO 2023

„Mezinárodní den poezie.“

GVN v rámci projektu ASP UNESCO „Týden škol UNESCO“ opět navázalo na předchozí projekty a obdobně připravilo, letos už po jednadvacáté, pro ZŠ z Jindřichova Hradce a blízkého okolí vzdělávací program s názvem „Mezinárodní den poezie.“

Akce se uskutečnila 9. 5. 2023 od 8,00 do 14,00 hodin a zúčastnilo se jí 12 tříd základních škol. Tentokrát si naši žáci připravili pro žáky ZŠ pět stanovišť s délkou trvání 20 minut.

 

  1. Stanoviště

Na prvním stanovišti, které bylo v budově GVN, byli žáci přicházejících tříd seznámeni s projektem škol ASP UNESCO a daným tématem Mezinárodní den poezie. Poté následovaly tři aktivity, jejichž cílem bylo ukázat našim hostům různé podoby poezie. V závěru žáci ZŠ samostatně nebo ve skupinách napsali své vlastní "definice" poezie či "poznávací prvky" poezie.

  1. Stanoviště

Toto stanoviště bylo umístěno v Rajské zahradě a Křížové chodbě Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí. Zde se žáci dozvěděli a zopakovali některé tradiční pojmy z oblasti poezie. Při práci s texty Radka Malého a Jana Nohy si připomněli, co je báseň, verš, sloka, rým a také i zvláštnosti básnického jazyka. Na závěr si zde i prakticky zkoušeli vnímat výstavbu textu, a to jak z hlediska formálního, tak i z hlediska významového.

  1. stanoviště

Na toto stanoviště měli žáci jen kousek cesty. Přesunuli se totiž do Muzea fotografie a obrazových médií v Kostelní ulici.

V úvodní části se seznámili s německým básníkem Christianem Morgensternem a jeho nonsensovou poezií. Při příchodu na stanoviště žáky vítal úryvek zhudebněné básně „Košilela“. Poté následovaly informace k Morgensternově tvorbě a byla i zarecitovaná jeho báseň „Jak si šibeniční dítě zapamatuje jména měsíců“. Následně žáci ZŠ dle pokynů naši žáků doplnili chybějící názvy překladu německých měsíců. Tím sestavili barevné řádky, které představovaly německou vlajku.

Ve druhé části žáci ve skupinkách tvořili své originální básně formou kaligramu. Jako inspirace posloužila od Ch. Morgensterna báseň: „Trychtýře“ (i s vizuální podobou). Každá skupina si na závěr zarecitovala svou německo-českou báseň a při odchodu se tvůrci umělecky podepsali do připraveného „narozeninového kalendáře“.

  1. stanoviště

Čtvrté tzv. „španělské“ stanoviště bylo pro žáky ZŠ připraveno v Konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Bylo živé, interaktivní a plné hudby. Žáci ZŠ si v jedné části vyzkoušeli na základě poslechu poznat u vybraných písní jazyk, název písně a interpreta. Nebyl to pro ně úkol jednoduchý, občas se nechali zmást vzájemnou podobností románských jazyků.

Ve druhé části si pak sami zkoušeli sestavit text španělských písní a jejich překladů za pomoci poslechu daných písní a malé pomoci našich žáků španělštinářů.

  1. stanoviště

Poslední stanoviště, které bylo v přednáškovém sále Městské knihovny v Jindřichově Hradci, si pro naše hosty připravila sekce anglického jazyka. Žákyně GVN měly pro žáky základních škol připraveny dvě aktivity. Nejdříve je seznámily s konceptem japonského haiku, které si potom několik málo odvážlivců s úspěchem vyzkoušelo vymyslet na místě a zároveň je všem prezentovat.

Druhá aktivita vyžadovala účast všech přítomných žáků a byla založena na variaci psaní básní formou "pass-the-poem", kdy papír „obíhá“ skupinu a každý z členů skupiny přidává další jeden řádek, přičemž vidí jen řádek předchozí. Pro naprostou většinu dětí to byla úplně nová forma zábavy. Některé byly odvážné natolik, že se rozhodly text psát v angličtině, v čemž jim velmi rád pomohl náš americký asistent David Tallents a žákyně gymnázia.

 

Mé upřímné poděkování patří všem žákům a pedagogům, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu s opravdu velkým nasazením. Všichni věříme, že i tento projekt se hostům ze základních škol líbil a odnesli si z něj nové informace a zkušenosti.

Děkuji tímto i těm žákům GVN, kteří se velmi dobře zhostili role průvodců.

Zároveň chci velmi poděkovat paní PhDr. J. Čechové, ředitelce Muzea fotografie a moderních obrazových médií, panu řediteli Muzea Jindřichohradecka PhDr. J. Pikalovi a panu Ing. Tomáši Dosbabovi, řediteli Městské knihovny v Jindřichově Hradci za jejich ochotu a pochopení, díky nimž jsme mohli náš projekt ASP UNESCO uskutečnit v krásných prostorách těchto institucí.

Text a foto: Hana Hančová

 

 

 

 

 

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout