GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

                   Září – měsíc začátků, nových zážitků, úkolů i výzev

Měsíc září je návratem do školních lavic, za učitelskou katedru, ke každodenním povinnostem. U nás na gymnáziu se od zahájení nového školního roku 2019 / 2020 událo několik zajímavých aktivit, započaly nové projekty a mnohé další připravujeme.

Pěvecký sbor ZANOTY – nový školní rok jsme zahájili za doprovodu našeho úspěšného pěveckého sboru, který pokračuje díky nadšené sbormistryni Květě Pilné ve své činnosti

Otevření hlavního vchodu bylo asi největším překvapením pro naše žáky – chceme jim tím dát najevo, že jsou tím nejdůležitějším, co naše gymnázium má.

Adaptační kurzy - první zářijový týden je v Malém Ratmírově absolvovali žáci primy, po nich si je i se sportovním kurzem užili žáci prvních ročníků. Snad jsme jim tímto nevšedním zážitkem usnadnili vstup do nového prostředí a kolektivu. Velký dík za organizaci kurzů, za nadšení, invenci a obětavost patří všem učitelům v čele s naší školní psycholožkou!

Plavecký výcvik a kurzy bruslení pro žáky nižšího gymnázia -  čtvrtek 12. 9. se nesl ve znamení sportu. Žáci primy zahájili plaveckým výcvikem, příští týden se přidají žáci sekundy; žáci tercie a kvarty mají za sebou první lekci školy bruslení. Obě dvě sportovní aktivity budou probíhat v průběhu školního roku a my držíme pěsti, ať vše probíhá ve sportovním duchu a s elánem.

Rodilí mluvčí se zapojují do výuky – na našem gymnáziu jsme přivítali nové kolegy, pány Urse Gysela a Petera Dunna, kteří povedou kroužky konverzace v německém a anglickém jazyce.

Zahraniční žáci – na podporu výuky cizích jazyků jsme podpořili i zapojení zahraničních žáků do běžné výuky, Emmu a Jonaha ze Spojených států amerických a Ahmeta z Turecka, kteří na gymnáziu stráví celý školní rok. Budou nedílnou součástí vyučování a pevně věříme v obohacení nás všech - po stránce jazykové, sociální, kulturní, ale zejména té lidské.

Basketbalová akademie – naše gymnázium umožnilo studium pěti žákům z tzv. GBA Academy, která se od tohoto školního roku v Jindřichově Hradci stará o všestranný sportovní rozvoj žáků, jež usilují o sportovní basketbalové angažmá v zahraničí. Akademie velice pečlivě dbá na disciplínu nejen sportovní, ale rovněž vyžaduje vynikající studijní výsledky. Ty jsou totiž zásadní podmínkou pro možné získání stipendia na některé z amerických vysokých škol.

Nový školní časopis – vypadá to, že se na začátku letošního školního roku dočkáme vydání prvního čísla nového školního časopisu, které vyjde při příležitosti 30. výroční 17. listopadu. Díky němu Vás čeká spousta překvapení, redakce má mnoho nevšedních nápadů, známe už i název časopisu (jeho prozrazení necháme právě na redakci) – všem redaktorům držíme palce!

Školní psycholožka – v rámci školního poradenského pracoviště u nás začala intenzivně pracovat Mgr. Nikola Bílá, jejíž přítomnost vnímáme jako velice důležitý prvek v celkovém soukolí vzdělávacího procesu.

Zjednodušení orientace v budově - nejen noví kolegové a aktivity, ale i budova školy zaznamenává postupné proměny a rozkvěty. První v pořadí je zjednodušení orientace v budově – nově byly označeny všechny učebny i kabinety. 

Jak je zřejmé, rozbíhá se mnoho nového a další nás čeká.

Přejeme všem našim žákům pevné zdraví, chuť poznávat a učit se všemu novému.

Srdečně,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková, GVN


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři