GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci informuje

                                                          

Měsíc září uplynul jako voda, byl plný zajímavých setkání, nových událostí i vzácných okamžiků. O některých jsme Vás v průběhu měsíce září již informovaly, další si dovolíme shrnout nyní.

Dějepis: Žáci 5. A a 4. B absolvovali přednášku v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií na téma Jezuité a Jindřichův Hradec. Žáci 1. C se v průběhu pietní akce Kameny zmizelých seznámili s osudy rodiny Schulzovy.

Pasování nováčků: Do stavu studentského byli slavnostně pasováni žáci 1. A, 1. B a 1. C.

Na zkušenou do Německa: Žáci německého jazyka měli možnost absolvovat přednášku na téma Na zkušenou do Německa, kde byli seznámeni s možnostmi studijních možností v Německu.

Přespolní běh: Ve spolupráci s DDM Jindřichův Hradec jsme poskytli zázemí pro konání tradičního přespolního běhu, ve kterém jsme dosáhli výborných výsledků.

Atletický pohár: V soutěži o Středoškolský atletický pohár jsme postoupili do krajského kola, kde jsme získali stříbrnou medaili. Gratulujeme a děkujeme našim sportovcům i učitelům TV.

Preventivní program: Žáci 3.A a 4.A se  zúčastnili programu Skrytá nebezpečí internetu, který pořádá společnost ACET, ČR, z.s. Program je součástí primární prevence. Tímto děkujeme Spolku pro rozvoj GVN Jindřichův Hradec za finanční úhradu semináře v plné výši.

Erasmus+: žáci naší školy odcestovali v rámci mezinárodního projektu na Sicílii, kde absolvují další z řady aktivit ve souladu se zněním projektu „ We can´t change the whole world but we can at least make the change“ .

Burza škol: Na začátku měsíce října jsme se zúčastnili tradiční Burzy škol na Fakultě managementu, kde jsme poskytovali informace o možnostech studia na naší škole a srdečně zveme veřejnost na Den otevřených dveří na GVN 29. 11. 2019. Bližší informace včas uveřejníme na webových stránkách školy.

Kromě pečlivého zajišťování každodenní výuky se těšíme na další exkurze, přednášky, besedy a osobnosti, se kterými se chceme setkat. V říjnu například pojedou naši žáci do Prahy, ve spolupráci se svými učiteli připravují několik akcí v rámci oslav vztahujících se k 30. výročí 17. listopadu a také se chystáme na inspirativní setkání se zakládajícími členy tradiční partnerské výměny mezi Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci a Gymnáziem Maxe Borna v Neckargemündu.

O všem zajímavém Vás budeme opět informovat,

s úctou

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková

 


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři