Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Termín: 21. 1. 2023 (sobota)

Místo konání: Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333, Jindřichův Hradec

Cena: 300 Kč, platba převodem na účet číslo 296968220/0300, do poznámky jméno + příjmení žáka + PZN; přihlašování možné do 14. 1. 2023

Online přihláška: zde

Prezence: 8:00 – 8:45, v přízemí školy

Čas zahájení: 9:00 hod.

Ukončení: předpoklad 12:00 hod.

Organizace zkoušek

Matematika: 9:00 – 9:15 (15 minut organizace)

                           9:15 – 10:25 (70 minut test)

                         10:25 – 10:45 (přestávka)

Český jazyk: 10:45 – 11:00 (15 minut organizace)

                          11:00 – 12:00 (60 minut test)

                      

Žákům bude umožněno během přestávky mezi jednotlivými zkouškami budovu opustit.

Povolené pomůcky: povolená je pouze propiska (černá nebo modrá, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná; obyčejná tužka a rýsovací potřeby na matematiku

Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.

Výsledky: budou zveřejněny na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem (každý žák bude mít přidělené registrační číslo při zahájení přijímacích zkoušek nanečisto)

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.

Žákům nabízíme také možnost konzultace k opraveným testům ve středu 1. února 2023 od 15:00 hodin na GVN.

Opravené testy si mohou účastníci testů (nebo jejich zákonní zástupci) vyzvednout v sekretariátu školy v pracovních dnech od 30.01. 2023 v době od 7:30 do 15:00 hodin (je nutné znát přidělené registrační číslo).

Upozornění: Testy z českého jazyka a matematiky od CERMATu jsou pouze v jedné variantě, tzn. že pokud si uchazeči zvolí příjímací zkoušky nanečisto na více školách, budou řešit pokaždé stejné testové úlohy.

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

 

V Jindřichově Hradci dne 21. listopadu 2022

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Pro studenty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout