GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Vedení školy informuje

Nový školní rok 2019/2020 zahájen

Gymnázium otevřelo v pondělí 2. září 2019 své dveře Vám, žákům naší školy, ale do budoucna k užitečné spolupráci i Vašim rodičům, blízkým a kamarádům. Začal školní rok 2019/2020, do kterého vstupujeme s velkou nadějí. Ano, vchod hlavními školními vraty bude od tohoto školního roku otevřený všem, a to doslova. Kéž by se navíc stal i symbolem otevřené spolupráce s Vámi všemi, kterým není osud této úctyhodné instituce lhostejný.

Přejeme Vám i nám, ať do naší školy v tomto školním roce vstoupí stabilita, radost z poznaného, ať vědění je provázeno smíchem a nadšením, ať do naší školy chodíme s hlavou hrdě vztyčenou, ale s pokorou v duši, ať k sobě nalézáme cestu skrz přátelství a úsměv, ať lidská slušnost a úcta člověka k člověku není jen frází, ale naplněnou skutečností.

Zde motto pro letošní školní rok:

Neptej se, co může škola udělat pro Tebe, ale co můžeš Ty udělat pro svou školu.

Srdečně a s úctou,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení žáci, kolegové, rodiče, široká veřejnosti,

dne 16. srpna 2019 jsem byla jmenovaná ředitelkou jindřichohradeckého gymnázia a ráda bych Vám i touto cestou sdělila, že přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu a že se můžete jen těšit na události, které Gymnázium Vítězslava Nováka čekají.

Do funkce svého statutárního zástupce jsem si zvolila Mgr. Lenku Vetýškovou, která mě bude zastupovat v mé nepřítomnosti a bude nedílnou součástí nového vedení školy. Jako zástupkyně ředitelky bude mít na starost veškerou agendu pedagogického procesu. Ostatní pozice ve škole zatím zůstávají nezměněny. Nová vedoucí školní jídelny byla přijata ještě bývalým vedením školy, jsem si jistá, že i na této pozici bude vše fungovat naprosto uspokojivě.

Všichni pedagogičtí pracovníci vědí o svých úvazcích na aktuální školní rok, připravuje se rozvrh hodin pro všechny třídy – pokusíme se jej vyvěsit nejpozději ve čtvrtek 29. srpna 2019 prostřednictvím těchto webových stránek.

Rodiče žáků primy a prvních ročníků již obdrželi detailní informace o adaptačních kurzech, které jsou pro ně připraveny v Malém Ratmírově a které pilně připravuje nová školní psycholožka spolu s třídními učiteli a učiteli tělesné výchovy.

Školní rok začíná pro učitele již v pondělí 26. srpna, kdy se sejdou k úvodní provozní poradě a seznámí se s plánem činnosti na nový školní rok, s personálním obsazením všech funkcí ve škole a se všemi detaily organizace školního roku.

Těším se na spolupráci se všemi a jsem odhodlaná poskytnout svou energii a zkušenost ve prospěch všech nadšených a vzděláníchtivých studentů a nadšených učitelů. Mým cílem je pečlivě dohlížet na provoz školy a připravit jej na předání novému řediteli, který by měl vzejít z říjnového výběrového řízení.

Děkuji všem, kteří mi obětavě pomáhají v těchto týdnech s pracemi na přípravě nového školního roku, děkuji i bývalému vedení školy za transparentnost při předávání veškerých informací a administrativy.

Díky bývalému panu řediteli Davidu Hemberovi je připravena spousta zajímavých plánů a konstruktivních návrhů rozvoje gymnázia – navázání na ně bude ale úkol pro mého nástupce. Moc mu při tom budu držet palce.

Ujišťuji Vás tímto, že gymnázium je ve výborné finanční kondici, je připraveno na reformu financování regionálního školství, má velmi uspokojivě naplněné třídy, připravené učitele, zajištěn provoz a nic nebrání tomu, aby byl rozjet další rok v jeho úctyhodné historii.

Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři