GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

ŠVP

školní vzdělávací program: 

Dodatek ŠVP platný od školního roku 2018/2019:

  • přesun výuky předmětu Práce s laboratorní technikou ze sekundy do kvarty
  • aktualizace počtů dělených hodin v předmětech Český jazyk a literatura a Matematika
  • úprava hodiné dotace výuky předmětů Biologie a Informatika a výpočetní technika v sekundě

ŠVP dodatek od 2018-19

 

Dodatek ŠVP platný od školního roku 2019/2020:

  • prohození hodinových dotací estetických výchov mezi první a druhou polovinou nižšího gymnázia
  • přesun výuky předmětu Práce s laboratorní technikou (fyzikální laboratoře) z kvarty (4.A) do sekundy (2.A)
  • změna tematického plánu předmětu Tělesná výchova na nižším gymnáziu v souvislosti se zařazením plavání a bruslení do výuky
  • rozšíření nabídky povinně volitelných seminářů pro 3. a 4. ročníky vyššího gymnázia o předmět Technické kreslení

ŠVP dodatek od 2019-20

Soubory:


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři