GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

InterSoB 2018

V sobotu dne 14. 4. 2018 se skupina 12 žáků tříd 1.C a 1.B Gymnázia V. Nováka seskupených do 3 týmů zúčastnila zábavné a současně i naučné jednodenní soutěže s názvem InterSoB, což je zkratka pro INTERgalaktickou Sobí Bitvu (zajímavostí je, že pro každý ročník soutěže je zkratka táž, jde však každý rok o zkratku jiného slovního spojení). Již 12. ročník soutěže pro týmy dvou až čtyř středoškolských studentů připravili organizátoři korespondenčních seminářů z několika fakult Masarykovy univerzity v Brně.

Soutěž probíhala po celý den v Brně: několik stanovišť bylo umístěno v budově Fakulty informatiky, některá stanoviště byla na Přírodovědecké fakultě, většinou se však žáci pohybovali v parcích a na jiných odpočinkových zónách města. Na jednotlivých stanovištích řešili žáci z týmu společně úkoly, které rozvíjely jejich všestrannost, bystrost i znalosti a tematicky se věnovaly vybraným oblastem z fyziky, chemie, biologie, matematiky a jiných vědeckých oborů, ale například i umění.

V celkem 32 týmech složených ze 130 žáků především z Brna a blízkého okolí se naši jihočeští zástupci rozhodně neztratili: družstvo ve složení Katka Holická, Nina Šonkoľová, Natálka Potocká a Aleš Hrbek (všichni ze třídy 1.C) se umístilo na 8. místě! Blahopřeji a těším se na další ročník!

Bližší informace k soutěži a fotografie lze nalézt na https://intersob.math.muni.cz/.

Jan Fiala

« Zpět

Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři