GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

1.C v Praze, tentokrát „královské“

Dne 22. ledna 2018 si třída 1.C závěr prvního pololetí školního roku 2017/2018 zpestřila jednodenní exkurzí do Prahy, jejímž hlavním cílem byla prohlídka výjimečné výstavy s názvem Symbolická moc českých korunovačních klenotů. V rámci oslav 25. výročí vzniku České republiky a 100. výročí založení Československa byly ve Vladislavském sále Pražského hradu mimořádně vystaveny české korunovační klenoty. Kromě koruny sv. Václava, žezla a jablka bylo možné obdivovat přilbu sv. Václava, jeho zbroj a meč, korunovační plášť s hermelínem, jeden ze sedmi klíčů od dveří do korunní komory, truhlu a obaly na insignie sloužící k jejich transportu aj. Podrobné informace ke všem českým korunovačním klenotům (včetně korunovačního kříže, který nebyl součástí výstavy) nabízí např. internetová stránka http://www.korunovacni-klenoty.cz/, kde je možné se seznámit s jejich detailním popisem, symbolikou a duchovním obsahem. Na výstavních panelech se mohl návštěvník stručně informovat o historických okolnostech uchovávání českých korunovačních klenotů v jednotlivých historických etapách vývoje českého státu. Silný dojem z prohlídky korunovačních klenotů umocnil slavnostně vyzdobený Vladislavský sál, který na každého návštěvníka zapůsobí už svou velikostí (šířka 16 m, délka 62 m), i architektura dalších přístupných prostor Starého paláce na Pražském hradě. Při následné prohlídce katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a při procházce centrem Prahy si studenti připomněli další pamětihodnosti spojené s osobou císaře a českého krále Karla IV. Silná koncentrace kulturních památek Prahy spojených s historií naší země vzbuzuje zájem, a tak se do Prahy jistě znovu společně podíváme.

Děkuji studentům 1.C za bezproblémovou účast a kolegyni p. Satrapové za doprovod.

Jan Fiala

 

« Zpět

Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři